Risk Yönetimi

Finans, risk yönetimine de katkıda bulunur. Farklı finansal araçlar ve stratejiler, beklenmeyen mali olaylara karşı koruma sağlayabilir. Sigorta, türev ürünler ve portföyo yönetimi gibi araçlar, finansal riskleri azaltmaya yardımcı olur.

İşletmelerin Sermaye Yönetimi

İşletmelerin finans yönetimi, sürdürülebilir büyüme için kritiktir. İşletmeler, sermaye kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak yeni projeleri finanse edebilirler. Finans yönetimi, işletmelerin likiditeyi korumasına ve borç yönetimini etkili bir şekilde yapmasına yardımcı olur.